Sieť LoRaWAN
Technológiu budúcnosti vám prinášame už dnes!
Budujeme rozsiahlu celoslovenskú IoT sieť  LoRaWAN
Sieť internetu vecí pre vaše smart inovácie
Jadrom siete a riešení Slovanetu pre využitie internetu vecí je technológia a sieť LoRaWAN. Slovanet ju buduje už od konca roka 2016, kedy štart jej testovacej prevádzky ohlásil ako prvý operátor na Slovensku.
cloudlink server
LoRaWAN sieť Slovanetu
Sieť LoRaWAN poskytuje obojsmerný prenos malých objemov dát s podporou potvrdzovania doručenia, nízkymi energetickými nárokmi (výdrž batérií zariadení mesiace až roky), vysokú bezpečnosť komunikácie šifrovaním na viacerých úrovniach, možnosť využitia aj na lokalizáciu, kompatibilitu s rastúcou ponukou zariadení a možnosť prepojenia s vlastnými aplikáciami. Pre záujemcov o vlastné projekty Slovanet poskytuje otvorený predajný model prostredníctvom produktu lora:LINK.
Pokrytie siete
Po prvých uzloch siete, spustených do testovacej prevádzky ešte koncom roka 2016 v Košiciach, v Poprade a Trenčíne, a po priebežne vznikajúcom záujme a spolupráci s viacerými partnermi a záujemcami, od roku 2017 súbežne s prípravami nových riešení pokrytie siete postupne rozširujeme do stále väčšieho počtu
lokalít.
Aktuálne pokrytie
LoRaWAN sieť Slovanetu mala k marcu 2018 pokrytie v nasledovných mestách alebo častiach: Bratislava (väčšina územia), Záhorská Bystrica, Malacky, Skalica, Trnava, Hlohovec, Nitra, Trenčín, Dubnica nad Váhom, Žilina (časť), Ružomberok (časť), Banská Bystrica, Veľký Krtíš, Poprad (časť), Spišská Belá, Košice (časť).
Nové uzly pridávame aj podľa potreby
IoT sieť postupne rozširujeme, pričom preferujeme lokality s predpokladaným potenciálom využitia, alebo lokality, v ktorých má záväzných záujemcov. Obzvlášť dôležité teda je, že záujemca o riešenia IoT sa nemusí viazať na existujúce uzly siete. Podľa potreby nových klientov, partnerov alebo projektov vybudujeme v krátkom čase ďalšie nové uzly siete. Počet pripojených zariadení do našej LoRaWAN siete rastie exponenciálnym  tempom.
Ďalšie siete a technológie pre internet vecí
Sieť LoRaWAN je síce pre internet vecí kľúčovou, avšak do samotnej oblasti IoT patria aj ďalšie prenosové technológie, siete, zariadenia, aplikácie a produkty, ktoré slúžia pre využitie inteligentného prepojenia senzorov, zariadení a systémov tak, aby vo výsledku prinášali novú pridanú hodnotu a slúžili na „vyššie ciele“. Ako príklad uvedieme, že riešenie Slovanetu bigdata:LINK - Pygmalios Analytics využíva prenosové technológie Wi-Fi a Bluetooth a zaraďujeme ho do riešení typu IoT.
Sieť Slovanet LoRaWAN - podrobnosti
Sieť Slovanetu využíva komunikačný protokol LoRaWAN medzinárodnej otvorenej aliancie LoRa Alliance, ktorej je Slovanet členom. Založená je na širokopásmovom pripojení s nízkou spotrebou energie (Low-Power Wide-Area Networks – LPWAN) a ďalšími výhodami oproti mobilným a Wi-Fi sieťam.
LoRaWAN definuje komunikačný protokol a sieťovú architektúru systému, zatiaľ čo fyzická vrstva LoRa umožňuje jednosmerné i obojsmerné komunikačné spojenie na veľkú vzdialenosť. Takýto protokol a architektúra siete majú najväčší vplyv pre parametre ako životnosť batérie senzorov, kapacitu siete, kvalitu služby ako aj bezpečnosť a rôznorodosť využitia siete.
Protokol LoRaWAN využíva zmeny rýchlosti prenosu, pre docielenie optimalizácie spotreby a zlepšenie škálovateľnosti siete. Rýchlosť prenosu sa pohybuje medzi 0,3-50 kb/s. Rýchlosti prenosu sa tiež líšia podľa implementácie. Z tohto dôvodu sa využíva algoritmus ADR (Adaptive Data Rate Algorithm), ktorý dynamicky mení rýchlosť prenosu, tak aby vysielané pakety dorazili bez straty.
Sieť LoRaWAN je zameraná na splnenie kľúčových požiadaviek internetu vecí - napríklad pre bezpečnú obojsmernú komunikáciu, nízku spotrebu, mobilitu a lokalizačné možnosti.
Vlastnosti siete LoRaWAN:
 • použitá technológia LoRaWAN s prevádzkou vo frekvenčnom pásme 868 MHz,
 • obojsmerná komunikačná technológia vhodná pre prenosy menšieho objemu dát,
 • veľkosť správy 10ky až 100ky bajtov,
 • podpora potvrdzovania doručenia správy,
 • nízke energetické nároky na prenos dát (výdrž batérií zariadení mesiace až roky),
 • rozsiahle pokrytie siete – dostupnosť desiatky km vo voľnom priestranstve a niekoľko km v zastavaných lokalitách,
 • vysoká bezpečnosť komunikácie šifrovaním na viacerých úrovniach, 2x šifrovanie AES128 32bit,
 • možnosť využitia aj na lokalizáciu,
 • prenášané dáta neopúšťajú územie Slovenskej republiky,
 • kompatibilita s mnohými zariadeniami a možnosť prepojenia s vlastnými aplikáciami používateľov,
 • predajný model (produkt lora:LINK) je otvorený a kompletne ho riadi Slovanet ako prevádzkovateľ.
symbol Slovanetlogo Slovanet