IoT – Internet vecí
Technológiu budúcnosti vám prinášame už dnes!
Predstavujeme technológiu budúcnosti
Čo je internet vecí
„Internet vecí“ (IoT - skratka z aglického Internet of Things) je názov pre technológie umožňujúce nízkonákladové bezdrôtové prepojenie a komunikáciu rôznych senzorov a zariadení za účelom automatizácie, zrýchľovania a zefektívňovania procesov, diaľkového merania veličín, diaľkového riadenia, zvyšovania komfortu, kvality života a mnohé ďalšie využitia. Najčastejšie sa jedná o senzory a malé zariadenia s nízkymi nárokmi na objem prenesených dát a nízkou spotrebou. Senzory a zariadenia môžu komunikovať navzájom alebo s centrálnymi systémami prostredníctvom bežných alebo špeciálnych typov bezdrôtových sietí. Na svete postupne vznikajú nové nápady a projekty tohto druhu, vyrábajú sa nové senzory a zariadenia, budujú sa špecializované siete a vzniká tak vlastne nové odvetvie.
Súčasné aj budúce využitie internetu vecí
Typickým súčasným alebo budúcim použitím sú monitorovacie a meracie senzory (priemysel, poľnohospodárstvo, životné prostredie, domácnosti) a sledovanie pohybu a polohy osôb alebo zvierat, dopravných prostriedkov či tovaru. V týchto oblastiach v postupne nahrádzajú aj mnohé doteraz používané zariadenia a systémy na báze mobilných sietí. Špecializované siete a komunikačné protokoly umožňujú prevádzku a komunikáciu zariadení s veľmi nízkou spotrebou (životnosť batérie aj mnoho mesiacov alebo rokov), čím prispievajú k znižovaniu nákladov a k rastu nových možností zmysluplného využitia.
Oblasti súčasného a budúceho použitia
Využitie internetu vecí
Typickým použitím sú monitorovacie a meracie senzory (priemysel, poľnohospodárstvo, životné prostredie, domácnosti) a sledovanie pohybu a polohy osôb alebo zvierat, dopravných prostriedkov či tovaru. V týchto oblastiach v blízkej dobe nahradia aj mnohé doteraz používané zariadenia a systémy na báze mobilných sietí.
Domácnosti
senzory a ovládanie domácnosti a spotrebičov, bezpečnosť, starostlivosť o zdravie, automatické nakupovanie,...
Súkromný sektor
meracie senzory pre automatizáciu procesov, sledovanie polohy automobilov a tovaru, automatické meranie spotreby energií,...
Verejná správa
inteligentné služby obyvateľom a inštitúciám, monitorovanie a riadenie cestnej premávky, stavu životného prostredia,...
symbol Slovanetlogo Slovanet